51,4 % или 60 200 души в Лудогорието живеят в риск от бедност и социално изключване, сочат резултатите от статистическо изследване на доходите и условията на живот през 2016 година на Националния статистически институт – Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Разград” .

В сравнение с предходната година е налице увеличение от 5,1 % на хората, живеещи в мизерия.
За предходната година линията на бедността в областта е 266, 42 лева средномесечно на лице от домакинството. Под този праг е живяло 21,2% от населението.

Най-голям процент лица изпитват ограничения по отношение на организиране на едноседмична почивка извън дома си –71,6 %, при осигуряване на средства за отопление на дома си – 70,7%, при посрещане на неочаквани разходи – подмяна или ремонт на електроуред, заболяване и други – 61,3%.

23,3% от домакинствата изпитват затруднения при плащането на време на разходите, а 27,8 % посочват че не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба, става ясно още от проучването.