Порталът за електронни административни услуги на МВР (e-uslugi.mvr.bg) функционира за да улесни максимално гражданите, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР Разград.

Порталът може да бъде достъпен и през централния сайт на Министерството – в дясната навигация. Към момента е дадена възможност да се извършва онлайн плащане на задължения за наложени глоби по ЗДвП, като потребителите въвеждат типа документ, който искат да заплатят, номера и/или серията на документа, както и дължимата сума. За извършване на справки и плащания не се изисква електронен подпис.

Порталът предоставя достъп до „МОИТЕ Е-УСЛУГИ“ чрез „Вход в системата“ с индивидуален потребителски профил.
Издадените от системата електронни документи могат да бъдат визуализирани чрез меню „Преглед на е-документи“.