Собствениците на автомобили ще плащат дължимия данък за возилата си на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври, съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград Пешо Димитров. Той уточни, че тази година налогът няма промяна, а тези, които платят цялата сума наведнъж ползват отстъпка от 5%.

От тази година промяна има и при такса „куче“, която също вече се събира от данъчната администрация. С решение на Общинския съвет всеки собственик на куче, без значение дали животното е ловно, дали живее в Разград или в някое от селата, е длъжен за заплати такса в размер на 20 лева.

На четири вноски се погасява и патентния данък, като при заплащането на пълния му размер до 31 януари се ползва и 5% отстъпка.

И тази година плащането на таксата за битови отпадъци и данъка върху недвижимите имоти ще започне от 1 март. След средата на февруари гражданите ще получат уведомителни писма за размера на задълженията си, уточни още Димитров.