Неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще прекъснат електрозахранването в няколко населени места в Разградско, съобщиха от Електроразпределение Север АД. Утре От 09:00 ч. до 14:00 ч. ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пороище.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 14:00 ч. в районите на гр. Разград, Газоразпределителна станция Разград, селата Мортагоново, Радинград, Ушинци, Мелница – Ушинци, ТКЗС – Ушинци, Асфалтова база – Пороище, Боаза – Пороище и Метан станция.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61