С първо място и най-интересно представяне на ефективни кампании и инициативи се завърнаха доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества Разград. Те участваха в тридневен семинар-тренинг на тема „Личностно-развитие – учене чрез опит, обмяна на добри практики за ефективна превенция“. Домакин и организатор на обучението бе Превантивно-информационен център по зависимости град Стара Загора. Обучителните модули бяха водени от психолози от Фондация „Институт за съвременна психология“ и ПИЦ по зависимости – Стара Загора. Наситената програма на семинара  предостави на доброволците от всеки град участник възможността да обменят добри практически умения и взаимно да се обучават в една организирана дейност, демонстрирана от съответен град участник.

В семинара взеха участие доброволци от младежките общински съвети и клубове по наркотични вещества и специалисти от ПИЦ и ОБСНВ от градовете Габрово, Кърджали, Ямбол, Хасково, Стара Загора и Разград. В последния ден от обучението  доброволците от всеки град участник представиха пред останалите си връстници и гости своя превантивна дейност, която бе оценена от жури. Трите най-добри инициативи и кампании бяха отличени с плакети.

Разградските деца бяха ръководени от Станислава Петрова – секретар на Общинския съвет по наркотични вещества и Миневер Мехмед – гл.експерт към Превантивно-информационен център Разград.