Питейната вода в Разградска област е годна за консумация, съобщава на сайта си Регионалната здравна инспекция в Разград. Пробите са събирани през целия месец август в 13 населени места, които са централно водоснабдени.
Взетите проби за анализ показват стойности, които са в нормата и отговарят на изискванията на Наредба №9.
Специалистите от РЗИ са взели и изследвали две проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг. Двете чешми, с негодна за пиене вода, са в селата Духовец и Китанчево. В първото населено място са констатирани високи нива на нитрати, колиформи и коли, а в Китанчево – завишени нива на колиформи.

През август са регистрирани 23 случая на чревни инфекциозни заболявания. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода.

От здравната инспекция са предприели мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването, като са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения.