На постоянен мониторинг от Регионалната здравна инспекция в Разград е питейната вода в Разградска област, съобщи директорът на инспекцията д-р Ася Генева.

Централното водоснабдяване на 103 населени места от област Разград се осъществява от 111 подземни водоизточника. Обособени са 52 зони на водоснабдяване.
Пробонабирането се извършва от 208 пункта, разположени в различни части на населените места в област Разград.
Д-р Генева обясни, че отклонения от нормите най-често се наблюдават по показател “нитрати”. Най-разпространени са отклоненията до и около два пъти над нормата (50mg/l) за селища от община Лозница, община Самуил, с. Езерче в община Цар Калоян и с Юпер, община Кубрат.

Основни източници за замърсяване на водата с нитрати са: прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство; отпадъчните води от бита, животновъдството и от предприятия за производство на азотни минерални торове, лекарства, пластмаси, стъкло, експлозиви.
Нитратите сами по себе си не са токсични. Опасност за здравето на човека представляват веществата, които могат да се образуват от нитратите, попаднали в организма – нитрити и нитрозамини. Нитритите се свързват с хемоглобина в кръвта, в резултат на което се образува съединение, наречено метхемоглобин. Той е неспособен да пренася кислорода до органите и тъканите, вследствие на което се развива метхемоглобинемия. Характерни признаци на заболяването са главоболие отпадналост, сърцебиене, посиняване на кожата и лигавиците (цианоза). Най-уязвими са бебетата и децата.
Изследва се и водата от 17 местни обществени водоизточници (чешми), които не се захранват от централната водопроводна мрежа на населените места. Водата се изследва по химични и микробиолгични показатели, определени в действащото здравно заканодателство. Местните чешми, чиито води не отговарят на изискванията на Наредба № 9 са с предписания още от преди години за обозначаване от съответните собственици като негодни за пиене. Обозначаването се контролира постоянно.

Д-р Генева препоръча на собствениците на кладенци по селата да изследват водите им поне веднъж годишно, заради липсата на канализация и по-голямата вероятност те да бъдат0 замърсени.