По инициатива на Съвета на Европа 26 септември е обявен за Европейски ден на езиците – ден за насърчаване на изучаването на езици, съобщиха от РБ „Проф. Б. Пенев“.  За да отбележат празника, петокласници от ОУ „Васил Левски”, с класен ръководител А. Раднева, посетиха чуждоезиковата читалня на РБ „Проф. Боян Пенев”. Библиотечният специалист Мая Петрова запозна любознателните гости с богатото разнообразие от книги на чужди езици.

От проведените разговори стана ясно, че многоезичността е факт в тяхната класна стая – освен английски и турски, има деца владеещи немски, гръцки, португалски. Възпитаниците на ОУ „Василе Левски” с ентусиазъм се бяха подготвили с фрази на различни европейски езици, участваха в интерактивни езикови игри, отгатваха произхода на популярни чужди думи, и научиха интересни факти за различните езици.

Отбелязването на европейския ден на езиците в културната институция със съдействието на ЕИЦ – „Европа директно”, град Велико Търново дообогати на терен чуждоезиковата култура и създаде условия за по-атрактивното възприятие сред подрастващите.