Днес в Областна администрация се проведоха консултации за сформиране на Районна избирателна комисия за произвеждане на избори за президент, вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 година.
На консултациите присъстваха упълномощените представители на ПП „ГЕРБ” – д-р Валентин Василев, Коалиция „БСП лява България” – Наско Анастасов, ПП „ДПС“ – Севгин Шукри, Коалиция „Реформаторски блок“ – Рейхан Вели, Коалиция „Патриотичен фронт“ – Димитър Димитров, Коалиция „България без цензура“ – Владимир Димитров, ПП „Атака” – Георги Димитров и Коалиция „АБВ“ – Пламен Томов.

Числеността на Районната избирателна комисия – Разград е от 13 членове – председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
Разпределението на квотите между партиите и коалициите е следното: за ПП ГЕРБ – 4 членове, за Коалиция „БСП лява България” – 2 членове , за партия „ДПС” – 2 членове, по един са членовете от коалиция „Реформаторски блок”, коалиция „Патриотичен фронт“, Коалиция „България без цензура”, партия „Атака” и „АБВ”.

По време на консултациите между ГЕРБ и ДПС не бе постигнато съгласие коя от двете партии да номинира свой кандидат за председателското място.

От ПП „ГЕРБ” предлагат за председател на РИК Радка Радева Башакова, а за членове на РИК – Юлиян Стойчев, Красимир Атанасов и Диана Йорданова.

Упълномощеният представител на ПП „ДПС” Севгин Шукри също поиска председателското място, като предложи в основния състав на РИК да бъдат включени Нергин Хамдиев и Ирфан Ахмедов.

„БСП лява България” предлага за секретар на РИК Любица Бочева и за член Катинка Матеева.

От името на Коалиция „АБВ” за член на комисията е предложен Мирослав Цочев Добрев.

Коалиция „Патриотичен фронт“ предлага за член на РИК Светлана Недялкова Неделчева.

Коалиция „България без цензура“ предлага в състава на РИК да бъде включен Антон Монев.

Коалиция „Реформаторски блок” предлага за член на РИК Бенан Шазиев Фетов.
Предстои представителят на партия „Атака да направи писменото си предложение за представител на РИК.

Предвид факта, че не беше постигнат консенсус между „ГЕРБ” и „ДПС” за позицията председател на РИК, областният управител Манол Кившанов ще изпрати протокола до ЦИК за определяне състава на РИК Разград. Срокът за обявяване на решението е 16 септември.