На 18 май, от 19,00 часа, в Общински културен център.