От 25 септември до 05 октомври в град Исперих, Историческият музей с подкрепата на Община Исперих,  провежда Дни на културно-историческото наследство, които тази година са включени в Европейските дни на наследството.

Детската работилница „Царевични фантазии“ отваря врати още в самото начало, следвана от изложби и презентации, свързани с 30-годишнината от създаването на ИР „Сборяново“.

Научна конференция на тема “ От находката до витрината“ ще се проведе на 27 – 28 септември, в която за участие са  заявили музейни специалисти и учени от София, Видин, Разград, Казанлък, Габрово, ЕМО „Етър“, Варна, Бургас, Пловдив, Тутракан, Дулово, Шумен и Исперих.

На 03 октомври започва ежегодния Панаир на царевицата, включващ традиционни детски игри, конкурс за карнавален костюм, кулинарна изложба, варене и дегустация на качамак.

На 05 октомври  панаира приключва с  концерт „Надиграване“ с участието на любителски танцови състави от градове с имена на ханове.