Традиционният Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествени занаяти в Разград води по гласове в обявения конкурс Годишни награди в туризма на Министерството на туризма в категорията „Специализиран туризъм“ – http://tourismawards.bg/cat/specializiran-turizm/.

До момента е с най-висок % гласували, има възможност да се гласува до 18 декември, като от едно IP e възможно да се даде вот само веднъж.

Конкурсът се организира от Министерството на туризма за първа година. Целта му е да насърчи развитието на българския туризъм, чрез популяризиране на туристическите обекти и дестинации и повишаване на конкурентоспособността, и качеството на туристическата услуга. Идеята е всяка година надпреварата да даде възможност на участниците в индустрията да участват активно и така да получават заслужена оценка за своите усилия в представянето и подобряването на българския туристически продукт.