Общинският съветник Джипо Джипов изпълни обещанието си да осигури зарибителен материал за двата язовира в местността „Пчелина“, дадено през април при обявяването на доброволческата акция за почистване на велоалеята към туристическата местност. Акцията бе инициирана от Маргарита Христова от Разград, а Община Разград я подкрепи с осигуряване на транспорт за извозване на боклука. В акцията се включиха десетки разградчани, ангажиментът на Джипо Джипов бе да пусне зарибителен материал в язовирите „Пчелина 1“ и „Пчелина 2“ съобразно количеството събран боклук. Тогава бяха събрани 2620 кг. отпадъци, а Джипов обяви, че ще пусне 10 000 рибки във водоемите във време, подходящо за подобна дейност – когато водата е по-топла и рибките имат по-добри шансове за бърза адаптация.

В присъствието и с участието на заместник-кмета на Община Разград Мирослав Грънчаров зарибителният материал – 70% шаранчета и 30% амурчета – бе пуснат днес в двата язовира. Джипо Джипов благодари на Тодор Димитров от Лозница за предоставения материал и цистерната за транспортирането му и отправи апел към рибарите да изчакат рибките да пораснат  до прилични за улов размери, дотогава да ги пускат обратно в язовирите.

И Джипов, и заместник-кметът Грънчаров призовават още посетителите на „Пчелина“ да пазят природата чиста, като не изхвърлят отпадъците си край язовирите или в други райони на туристическата местност, а използват за това съдовете за смет.