От днес съдия Георги Грънчев е част от екипа на Варненския апелативен съд. Той официално встъпи в длъжност в присъствието на съдиите и така стана деветият член от състава на Наказателното отделение.  

Председателят на институцията Ванухи Аракелян му пожела да приеме съда като свой и да участва във всичко, което е създало доброто име на Апелативен съд – Варна. Председателят на Наказателното отделение Янко Янков приветства колегата с „добре дошъл“ и със „скромните“ очаквания: да поеме 1/9 от товара в колегията. А председателят на Гражданското отделение Милен Славов му пожела да работи за каузата на нашия съд: „честно, справедливо и бързо правораздаване“.

Георги Грънчев завършва Право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. В началото на кариерата си е младши прокурор в Районната прокуратура в Айтос, в продължение на 6 години е заместник-районен прокурор на Бургас. След това 9 години е адвокат. През 2006г. се връща в съдебната система, като съдия в Районен съд Карнобат, а през последните 6 години правораздава в Районен съд Бургас.

Общият му юридически стаж е 31 години и 10 месеца, от които в съдебната система – 21 години 6 месеца. От 2015 г е с ранг съдия в Апелативен съд, а от 2018 – съдия във ВКС и ВАС. Съдия Грънчев има допълнителни квалификации в областта на наказателното право.