Още две улици са асфалтирани в Разград. Приключи ремонтът на улица „Кракра“, която беше в много лошо състояние. Другата улица с лоша инфраструктура – „Драма“, също бе изцяло асфалтирана днес.
Двете улици бяха допълнително включени към останалите, за асфалтиране от отпуснатите 1 млн. лв. с постановление от Министерски съвет.
През миналата седмица бяха обозначени общо 5 паркоместа за инвалиди – три на ул.„Васил Левски“ и две до ДКЦ-1.