1 и 2-ри март са обявени за неучебни за учениците от училищата в Община Разград, официално със Заповед на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. До него чрез РУО- Разград бе изпратено писмо от кмета на Общината д-р Валентин Василев с молба за удължаване на ваканцията, поради влошената зимна обстановка.
В заповедта се казва още, че учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата, съгласувано са Регионалното управление на образованието.