Община Разград сключи два договора, при изпълнение на които се осигуряват нови възможности за улесняване на гражданите при заплащане на местни данъци и такси.

Единият договор с „Фаст пей ХД“АД. Фирмата поддържа интегрираната система за бързи плащания „FastPay“ и има офиси и каси в цялата страна. Чрез системата могат да се плащат:данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данък върху превозните средства, патентен данък, туристически данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, такса за притежаване на куче и други местни данъци и такси, дължими към Община Разград за съответния текущ данъчен период, както и задължения и лихви за минали години.

Договорът с „Уникредит Булбанк“АД осигурява използване на две от банковите услуги – eлектронното банкиране  „Булбанк Онлайн“ и приложението за мобилно банкиране  „Булбанк Мобайл“. Те могат да се използват от граждани, които имат разкрита платежна сметка в банката.

Това е третата банкова институция, с която Община Разград има подобен договор, досега можеше да се използват само възможностите за електронни услуги, които предлагат „Юробанк“АД и „Банка ДСК“.

Остават актуални и по-конвенционалните възможности за плащане на местни данъци и такси  – в Центъра за административно обслужване на дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Разград на партера в административната сграда, с ПОС-устройство в общината, по банков път, с пощенски записи и други.

Всички начини за заплащане на местни данъци и такси, както и вида и размерите на дължимите налози, които за настоящата година не са променени, са публикувани в секция „Местни данъци и такси“ на интернет страницата на Община Разград.