Община Разград и тази година продължава ангажимента си в националната кампания „Аз вярвам и помагам 2“, чиято основна цел е събиране на ненужни пластмасови капачки и получените парични средства от тяхното рециклиране да послужат за закупуването на медицинска апаратура в помощ на новородените в: СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” и МБАЛ „Света Анна – Варна“.

За около 8 месеца в базата на ОП „Ремонтстрой“  са събрани общо сто чувала пластмасови капачки, които тежат приблизително три тона, колкото са били предадени за цялата минала година.

Предаването на капачките се извърши  в центъра на град Варна. С превозването на чувалите е ангажиран директорът на ОП „Ремонтстрой“-Петър Петров.

След предаването на капачките всички доброволци, взели участие в инициативата, сред които е и Община Разград, получават сертификат с благодарност за персонална ангажираност, социална отговорност и принос за развитие на кампанията за събиране на пластмасови капачки.

Събирането на капачки продължава в съоръжението в градинката до Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“-Разград.