От 1 ноември всички плащания от дружества, регистрирани на територията на офис Разград, както и от физически лица с постоянен адрес в Разградска област, трябва да стават по новите сметки., съобщиха от офиса на Данъчното в Разград.
В случай на превод по закрита банкова сметка на НАП, наредените средства ще бъдат върнат на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.
Промяната на банковите сметки на офисите на НАП се налага поради прекратяване на договора за обслужването им по желание на „Райфайзенбанк“. За това, както и за да се осигури безпроблемното преминаване към обслужване от новата финансова институция, на 31 октомври банковите гишета в тези структури на НАП няма да работят. Плащанията към сметки на същите структури на НАП на 31 октомври могат да се извършват от всеки доставчик на платежни услуги до крайния час, определен от него за приемане платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден.
Повече информация за новите сметки на интернет страницата на НАП www.nap.bg в рубриката „Плащане“, подрубрика „Банкови сметки“, както и в офиса в гр. Разград.