ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр.Разград с отличия от Национален конкурс за STEM науки Амбициозната STEM стратегия на училището, насочена към проекто- базирано обучение, фокусирано в надграждане на знания и компетенции, генериране на творчески идеи, комуникация в динамична виртуална и социална среда, предприемчивост и творчество на поколение Алфа с първи резултати: награди и в двете направления, по които е кандидатствано в 5- ти Национален конкурс за STEM науки.

Директорът на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр.Разград, г-жа Милена Орешкова, е удостоена с награда в раздел „DIGITAL EXCELLENCE“ -SUPER STEM учител, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в областта на ИКТ, програмиране и софтуерните технологии, както и дейности, свързани с дигиталните ресурси и инструменти.

Отличие в категорията „STEM AMBASSADOR“ (STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) получава началния учител в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ Емилия Михайлова- Спасова, ментор на образователен проект, в които освен STEM е включен и елемент на изкуства (Art). Добрите STEM образователните практики на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ напускат пределите на Разград и ще бъдат представени на Национална конференция „STEM Образование и иновации“ през април 2022 г. в гр.София.