ОУ „Васил Левски” в Разград се включва в програмата „Роботика за България”. В следващите 6 месеца 75 деца ще помагат на робота Робчо да изпълни мисията си, свързана с опазването на чиста околна среда.
Под ръководството на менторите Венелин Николов, преподавател по информатика и информационни технологии и Цветанка Пенчева – преподавател по английски език, децата на възраст от ІV до VІІ клас ще разработват програмите, които ще трябва да задвижат робота Робчо.
След като приключат работата си по зададените проекти, всички школи ще се явят на финално представяне в края на май, където ще демонстрират своите постижения по роботика. Жури, съставено от представители на световни технологични гиганти, работещи у нас, ще определи кои от младите програмисти ще влязат в националния отбор на България по роботика за следващата година.
ОУ „В.Левски” ще се бори да стане национален отбор, и ако това стане, ще се явява на международни състезания.