Община Разград започва дезакаризация на тревните площи на обществени места. Общата площ на подлежащите на третиране с препарати срещу кърлежи участъци е 260 дка. Предвижда се пръскането да започне от жк „Орел“ и да приключи за седмица. Дезакаризацията се извършва по договор на Община Разград с „Биоконтрол Корпорация“ЕООД. Общата стойност на договора е 17 893 лв., като той включва четири вида дейности: дезакаризация, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Пръскането срещу кърлежи се извършва два пъти годишно – през пролетта и през есента. То е свързано и с предварителна подготовка на зелените площи, в предходните дни те бяха окосени от служители на ОП“Паркстрой“.