В връзка с очакваното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за промяна на цените на електроенергията, считано от 1 юли 2017 г., ЕНЕРГО-ПРО ще фактурира потребената от клиентите електроенергия съгласно утвърдените цени на КЕВР в съответствие с Общите условия за снабдяване и разпределяне на електрическа енергия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, съобщиха от енергийния доставчик.

Компанията отново ще даде възможност за самоотчет на показанията на клиентите, които пожелаят да го направят. В периода 01-05.07.2017 г. всеки клиент на ЕНЕРГО-ПРО на регулиран пазар, който желаe да се възползва от възможността за самоотчет, може да декларира данните от електромера си  в удобен за него център за обслужване на компанията, на телефон 0700 1 61 61 или на имейл service@energo-pro.bg. Необходимо е при предоставяне на отчетените показания клиентът да посочи своя клиентски и абонатен номер, за да се гарантира коректността на тяхното отразяване в системата на компанията.

Подаването на показания от страна на клиентите е индивидуален избор и не отменя редовния отчет, който служителите на ЕНЕРГО-ПРО извършват всеки месец. Отчитането на потребената от битовите клиенти електроенергия ще се извърши по график, който е публикуван на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО на адрес https://www.energo-pro.bg/bg/Grafik-za-otchitane-na-elektroenergiya-Bitovi-klienti. Отчетният период във фактурите, включващи промяната на цената, ще бъде разделен на два подпериода – по стари цени до 30 юни включително и по нови цени от 1 юли. Съгласно регламентираната методика консумираната електроенергия ще бъде разделена пропорционално на дните преди и след промяната на цената на база среднодневна консумация.