Директорът за България на фондация „Четири лапи“ д-р Марина Иванова и ръководителят на отдел „Комуникации“ в фондацията Явор Гечев участваха в работна среща, организирана от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен във връзка с намиране на хуманно и съвременно решение на проблема с овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените места в област Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

В дискусията се включиха и: кметовете на Разград д-р Валентин Василев, на Исперих Бейсим Руфад, на Завет Ахтер Велиев, заместник-кметове на Лозница Мехмед Билялов и Самуил Ахмед Мустафа, директорът на ОБДХ-Разград д-р Илиян Драмалиев, главният експерт „Земеделие и стопанска дейност“ в община Разград д-р Михаил Балтаджиев.
С конкретни решения за предстоящи съвместни усилия на институциите завърши срещата. До 30 ноември общинските кметове трябва да създадат организация чрез селските кметове за установяване на общия брой кучета по населени места. Обобщена справка те трябва да представят в Областна администрация до 5 декември. На база тези данни ще бъдат разпределени пропорционално 2400 чипа, които в момента са съхраняват в ОДБХ-Разград, но междувременно ще бъдат предприети стъпки за предоставянето на чиповете на местните управи след разрешение от Агенцията по безопасност на храните. Справката ще е основа и за изчисляване на необходимите суми в общинските бюджети за чипиране на домашните кучета през следващата година. И по време на манипулациите, а също и преди, и след това ще върви разяснителна кампания сред населението за това колко е важно чипирането и кастрирането на животните, а втората процедура освобождава собственика на кучето и от такса. В кампанията ще се включи и фондация „Четири лапи“. От неправителствената организация заявиха, че могат да съдействат и за кастриране на животните на място в общините, които нямат договори с други организации.
На срещата бе обсъдена и възможността за изграждане на Областен приют за кучета, който да се намира в Разград, като Областният управител призова Общинските съвети да се излязат със становище дали биха участвали в подобна структура.