От ул. „Странджа“ в района на кладенеца започна подмяната на водопроводи в Доброшката махала. На първата копка на багера присъстваха заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев и началникът на отдел „Инвестиционни дейности“ в Община Разград Мирослав Йорданов. Те обсъдиха с техническия ръководител на обекта Михаил Михаилов детайли около ремонтните работи.

Срокът за извършването им е 6 месеца. Финансирането е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отпуснатите на Община Разград 2 652 569 лв. са 50% от необходимите средства за целия проект – обясни заместник-кметът Добрин Добрев. Участъкът в т.нар. Доброшка махала, в който ще се работи на този етап, включва седем улици: „Лозенград“, „Руен“, „Бабуна“, „Люлебургас“, „Мелник“ – между „Люлебургас“ и „Странджа“, „Странджа“ – между „Люлебургас“ и „Лозенград“ и „Скопие“. Очаква се тази година да бъде отпуснат вторият транш за подмяна на водопроводи в участъка източно от „Странджа“.

Трасето по проект е 12 км. водопроводи заедно с още около 10 км. сградни отклонения за близо 500 адреса. Интервенцията е в този район от Разград, тъй като в тази част от града за последно са подменяни водопроводи в началото на 70-те години на 20 век, съоръженията са амортизирани, авариите – чести  и загубите на вода са над 70%. Тяхното намаляване е реална стъпка за намаляване на себестойността на добиването на вода. Община Разград, фирмите-изпълнители – ДЗЗД“ХАЯ Инвестстрой 2017“ и ДЗЗД“СКС-06, строителният и авторският надзор и „Водоснабдяване-Дунав“ работим в синхрон, за да направим всичко възможно дискомфортът за гражданите, които живеят в района или преминават оттам, да е минимален, а положителният ефект от дейностите ще е за всички – допълни още заместник-кметът Добрин Добрев. По думите му друг район в града, където се насочват усилията на администрацията, е около Водната централа – Кемедчилика, там също водопроводите са стари, подготовката на проекта обаче е в начална фаза.

От днес в района, предвиден за подмяна на водопроводи, работят две групи работници и техника – по ул. „Странджа“ и по ул. „Люлебургас“, от следващата седмица ще се включи трета група, която ще е на ул. „Лозенград“. Движението в тези участъци няма да бъде спирано, но ще бъде затруднено и призоваваме водачите да преминават внимателно в тези райони – каза още заместник-кметът. Вечер разкопаните участъци ще бъдат обозначавани с аварийни лампи. Има няколко невралгични участъка, където ще бъде създадена по-сериозна организация по ограничаване на движението, като първият е по ул. „Странджа“ от бул. „Априлско въстание“ до „Велес“. Конкретните дати на работа в този район и предприетите мерки ще бъдат оповестени допълнително.