От 13 февруари до 24 ноември Община Разград ще приема заявления за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.
Документите ще се приемат в /стая 06/ деловодството на Община Разград, с адрес: бул. „Бели Лом” № 37А.
Първото заседание на комисията ще се проведе на 30 март 2017 г. от 13.30 часа в стая 511 на Община Разград.
При наличие на подадени документи за финансиране, заседанията ще се провеждат в края на всеки календарен месец.
Сред критерии за финансово подпомагане е кандидатстващите да са български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Разград през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата, на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;  да да нямат задължения към Община Разград; да са здравно осигурени /без прекъснати здравноосигурителни права/; да не са осъждани за престъпления от общ характер и поставени под запрещение; да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ (IVF, ICSI, IUI); жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да не са навършили 43 годишна възраст.

Образец на документи за финансово подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми могат да се получават от /стая 06/ деловодството на Община Разград, както и да се изтеглят от сайта на Община Разград http://www.razgrad.bg/, секция обяви.

За повече информация: тел. 0897 092 884; 084 618 311