Във връзка с разпространението на COVID–19 на територията на страната и обявеното извънредно положение, от понеделник, 16 март се оптимизира пропускателният режим в сградата на община Разград, съобщиха от общинската администрация. Посетителите ще влизат през официалния вход, а служителите в институциите, които работят в сградата – през западния вход, откъм Паспортна служба. Административното обслужване ще се извършва само на партерния етаж – в Центъра за административно обслужване и отдел „Местни данъци и такси“. При необходимост от лична среща, служителите от общинската администрация ще слизат на партерния етаж. Общинската управа апелира също гражданите, които имат електронен подпис, да използват електронните услуги, които община Разград предлага

В социалната сфера за двуседмичния период се запазва предоставянето на услугите на Домашен социален патронаж, които се ползват от 455 човека. Потребителите обаче ще получат суха храна в началото на седмицата за цялата седмица. В социалните услуги е въведено ограничаване на контактите с външни посетители и съблюдаване на добра лична хигиена, както на потребителите, така и на служителите. Със заповед на кмета са затворени и пенсионерските клубове. Обектите на пазара няма да се затварят, ограничения остават само за закусвалните и заведенията за обществено хранене, които трябва да премахнат масите и столовете пред тях и могат да продават в условия на кетъринг храна за вкъщи.

Кметът Денчо Бояджиев и заместникът му Мирослав Грънчаров призоваха търговците на пазара строго да спазват санитарно-хигиенните изисквания при обслужването на клиенти. С тях бе уточнен и графикът на дезинфекциране на общинския пазар с препарата Virocid, което ще се извършва сутрин преди да са дошли клиентите – в 6,00 ч. и в 14,30 ч., когато на пазара има по-малко хора.

Община Разград въведе засилени мерки за дезинфекция още в началото на седмицата. Хигиенистите в общинската администрация поне по четири пъти на ден почистват коридорите в административната сграда, а бравите на вратите се забърсват през час. Закупени са дезинфекционни средства за служителите на администрацията, които обслужват граждани. Дезинфекция ще се извършва от понеделник и на детските площадки и автобусните спирки в Разград. Дезинфекционни препарати ще бъдат предоставени и на кметовете на кметства, за да извършат дезинфекция на кметствата, детските площадки и автобусните спирки по населените места.

Въведените превантивни мерки отлагат и няколко събития, свързани с дейността на Община Разград или част от културния календар – пилотното преброяване на НСИ на част от Разград и село Ясеновец ще се проведе от 20 април, а не от 27 март; на 27 март няма да има и церемония по награждаване на победителите от журналистическия конкурс „Григор Попов“, който се организира от ЦПЛР ЦУТНТ и Община Разград, като наградите ще бъдат изпратени по куриер на победителите. На този етап заседанието на Общинския съвет в Разград, което е предвидено за 31 март, не се отлага.

Вероятно извънредното положение ще ни поставя нови и непредвидени казуси, но се ангажирам, заедно с екипа ми, да търсим бързи и адекватни решения, за да опазим града и останалите населени места в общината от заболяването, посочва кметът Денчо Бояджиев. Той призовава жителите на общината да бъдат отговорни пред себе си, семействата си и обществото.