138 034 метра противопожарни ивици и 35 330 метра лесокултурни прегради са създадени и се поддържат на територията на Северноцентралното държавно предприятие, стопанисващо държавните гори в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. През 2016 г. са назначени и деветима пожаронаблюдатели, оборудвани са и функционират противопожарни депа. 5 120 метра нови бариерни прегради са направени миналата година на територията на ДГС Плачковци, ДГС Севлиево и ДЛС Росица.
Във всички териториални поделения на СЦДП са изградени специализирани групи за гасене на горски пожари от служители, оборудвани с определения по нормативна уредба противопожарен инвентар и високопроходим транспорт.
Служители на стопанствата са извършили инструктаж на ползватели, собствениците на земеделски територии, арендаторите и земеделските кооперации за задълженията по обезопасяване на горите, чрез разораване и поддържане на минерализовани ивици, почистване на сухи треви и храсти, както и за задължението им да спазват противопожарните изисквания.
От СЦДП апелират за спазване на противопожарните правила. На първо място да не се допуска почистване чрез изгаряне на земеделски земи и стърнища, граничещи с горски територии. Да не се изхвърлят неизгасени кибритени клечки и фасове. Моторните превозни средства, които навлизат в горите да са технически изправни. Да не се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени места, а паленето на огън пък е недопустимо при наличие на силен вятър.
Осем пожара са бушували от началото на годината до момента на територията на Северноцентралното предприятие /СЦДП/. Причина за възникването на огъня в седем от случаите е човешка небрежност – опожаряване на стърнища и пасища, и хвърляне на неизгасена цигара. Не е установена причината за едно от осемте произшествия.
Унищожени са общо 852 декара гори, като най-много от засегнатите територии са частна собственост – 624 дка. Унищожени са и общо 215 дка държавни горски площи, както и 13 декара общински. От изгорелите гори 813 дка са широколистни и 39 дка – иглолистни.
Най-много са щетите на територията на ДГС Болярка, където две произшествия са унищожили 670 дка. Сто и осем декара гори са били унищожени при един пожар в ДГС Габрово. В обхвата на ДГС Росица един пожар е погълнал 49 дка, 20 декара са изгорели при две произшествия в Еленско. Два са и пожарите в ДГС Разград, където унищожените дървета са били на площ от 5 декара.
От началото на годината 45 служители на СЦДП са участвали в гасенето, заедно с професионалните огнеборци.
През 2016 година на територията на СЦДП Габрово са регистрирани общо 18 броя горски пожари върху обща територия от 209 дка. От тях 15 пожара върху площ от 178 дка са в държавни гори. Всички възникнали пожари през 2016 година са низови, като 195 дка са в широколистни гори и 14 дка в иглолистни.