Още в самото начало на днешното извънредно заседание на ОбС-Разград кметът на Община Разград д-р Валентин Василев, в качеството си на вносител, оттегли докладната.
За мотивите да направи това, както и подробности, свързани с докладната, чуйте в Актуална тема на деня.