В жк „Орел“ на пешеходния светофар до ОУ“Ив.С.Тургенев“ и ПГХТБТ“Мария Кюри“ ще светне тази вечер първото от общо 30 осветителни тела за пешеходни пътеки, които Община Разград поставя в изпълнение на ангажиментите си по подобряване на безопасността на движението в населените места.

Лампата бе инсталирана от работници от Общинското предприятие „Ремонтстрой“. Осветителните тела са с насочваща светлина върху територията на пешеходните пътеки, осветяват пътя на пешеходеца, без да заслепяват шофьорите. Свързани са със системата на уличното осветление, оттам ще се захранват и ще светят само в тъмната част от денонощието. Лампите са 2 вида, съобразно ширината на осветяваното шосе.

Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров уточни, че повечето от лампите ще бъдат поставени до края на следващата седмица, но част от тях са предвидени за бул. „Априлско въстание“, който от миналата седмица е в ремонт и ще бъдат инсталирани, когато той приключи.

Предвижда се през следващата година да бъдат поставени още осветителни тела за пешеходни пътеки, за първия етап са определени невралгични участъци с по-голяма натовареност, където се създават предпоставки за пътни произшествия.