Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев откри Информационна кампания за либерализация на енергийния пазар. Събитието се проведе на 23 ноември, понеделник, в Община Разград. Приветствие отправи и Областният управител на област Разград Манол Кившанов. Участваха потребители на средно и ниско напрежение – представители на бизнеса, общински администрации, болници, училища, читалища, малки фирми, битови абонати и медии.
Презентации направиха експерти от Министерството на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Български енергиен холдинг, Електроенергийния системен оператор, Българска независима енергийна борса и ЕНЕРГО-ПРО. Те представиха настъпващите промени, които предстоят от началото на 2016 година – всичко, което ще се случва на пазара на енергетиката. Либерализацията основно ще представлява възможност за избор на доставчик на електроенергия от всеки един потребител. Всеки клиент ще може да избира свой доставчик от 1 януари 2016г., а цените ще се определят от търсенето и предлагането на електроенергия по пазарни правила, каза Явор Стоянов от Министерството на енергетиката. По този начин ще възникне конкуренция на новото производство и доставка на енергия.
Друг нов момент в енергетиката е въвеждането на борсов оператор, който ще участва в независимата енергийна борса.
Даниела Димитрова от ЕНЕРГО-ПРО разясни, че доставчика на електроенергия може да бъде сменян безброй пъти, а също и да не бъде сменян изобщо. Смяната на доставчик ще става всяко първо число от месеца, като процедурата продължава три седмици и може да бъде поета от търговеца на електроенергия.
150 лицензирани търговци са обявени на страницата на ДКЕВР. Всички жалби, към доставчиците могат да се изпращат до тази комисия, до Комисията за защита на конкуренцията и Омбудсмана.
Експертите отговориха на въпроси на участниците в срещата. Един от въпросите бе има ли изискване за лимит на електроенергията за малките фирми при сключване на договор. Отговорът бе, че няма такъв, но малките фирми трябва да имат електромер за почасово измерване.