Ремонтът на 490 м. от улица „Странджа“ приключи, готово е и кръговото кръстовище до магазин „Билла“.

От 18 юни, докато обектът бъде въведен в експлоатация от приемателна комисия, назначена от РДНСК-Разград, в участъка: ул. „Странджа“ – от входа за МПС на бензиностанция OMV до кръстовището ѝ с ул. „Янтра“ и ул. „Дунав“ – от кръстовището на ул. „Странджа“ до кръстовището ѝ с ул. „Тополница“ – остава временно ограничение на скоростта от 30 км./ч. Община Разград призовава водачите да спазват временното ограничение, което ще отпадне с приемането на обекта от приемателната комисия.

Припомняме, че ремонтът на 490 метра от ул. „Странджа“ започна в началото на месец май в изпълнение на договор между Община Разград и „Пътно строителство“АД, подписан след провеждане на обществена поръчка с предмет „Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите ѝ кръстовища в гр. Разград“. Ремонтът е на стойност 382 000 лв., средствата са от бюджета на Община Разград.

Друга част от ул. „Странджа“ е обект на обществена поръчка, която се провежда в момента. Тя е на прогнозна стойност 1 583 333,33 лв. без ДДС и е за ремонт на 2400 м. от бул. „Априлско въстание“ – от ул. „Пета“ до ул. „Перистър“ и на още 400 м. от ул. „Странджа“ – от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“.