Д-р Михаил Балтаджиев спечели конкурса за държавен служител за длъжността началник на отдел  „Икономически дейности“ в Община Разград и от днес е на новия си пост.

Д-р Балтаджиев е на 54 години. Завършил е Кишиневския селскостопански институт, магистър е специалност „ветеринарен лекар“. От 2008 г. работи в Община Разград като главен експерт „Земеделие и стопански дейности“, преди това е бил 6 години служител в РВМС-Разград и 9 години управител на ЕТ“Интерфармвет-Михаил Балтаджиев“.