От утре, 30 март, Община Разград започва сезонна кампания по дезинсекция и дезакаризация на тревните площи, дезинфекция на откритите пясъчници в детските заведения и детски площадки на територията на общината.

Първите обекти, които ще бъдат пръскани срещу кърлежи и други насекоми, са осем детски градини в селата на община Разград. През целия месец април и първите дни на месец май кампанията продължава в детски площадки и прилежащите им зелени площи в областния град, в Градския парк, в зелени площи край обществени сгради в централната част на гради и по кварталите, край спортни площадки и други. Пълният график по дати е публикуван на интернет страницата на Община Разград в секция „Уведомления“.

Дезинсекционните мероприятия се провеждат през пролетно-летния сезон. Изпълнител на дейностите след провеждане на обществена поръчка е ДЗЗД „ЕНА – 2006“ гр. Разград.

За спазване на графика за дезакаризация, ръководителите на обектите, включени за обработка на площите е необходимо да извършат предварителна подготовка, включваща окосяване и почистване на площите, както и на откритите пясъчници в детските заведения и детските площадки.

При поява на неподходящи метеорологични условия за изпълнение на дейността или при възникване на основателни технически причини, графикът може да претърпи промяна.