Ръководителят на проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в Разград” Камен Воденичаров отчете напредъка на проекта и дейностите, извършени за периода от април до края на юни.

Той посочи, че през месец май е подписано допълнително споразумение с Управляващия орган на оперативната програма „Техническа помощ” за удължаване на срока за изпълнение на проектните дейности с шест месеца, до края на годината. Увеличен е и общият размер на допустимите разходи, които възлизат на 584 633 лева.

През тримесечието са реализирани десетки дейности по проекта, сред които доставка на рекламни материали, отпечатване на банери и плакети и др., необходими за провеждането на мероприятията от информационните събития и инициативи „Дни на Европа в Разград” и „Да създадем заедно България 2020”.

Осигурени са и средства за доставка на мобилна озвучителна уредба за дейностите на Областния информационен център, както и за външни озвучителни тела за видео стена.

Воденичароов информира още, че през периода от април до юни на територията на община Разград и общините от областта са проведени 15 информационни събития с 1019 участници. Темите на срещите са били „Еврофинансиране за развитие на човешкия капитал”, „Евровъзможности за бизнеса през 2015 г.”, „Еврофондовете за устойчиво развитие на градовете”, „Евровъзможности за развитие на социалните услуги” и др. Броят на посетилите офиса на ОИЦ е 208.

С цел осигуряване на по-добра информираност, на участниците в провежданите информационни събития и съорганизаторите на инициативите са предоставени брошури и видео-филми, издания на ОИЦ и рекламни материали.

През отчетния период на интернет страницата на община Разград, както и в местни и регионални медии са публикувани множество материали, отразяващи непредъка по проекта и дейностите на Областния информационен център, допълни Камен Воденичаров.