Световният ден на социалната работа се отбелязва всеки трети вторник от месец март и е професионален празник за работещите в социалната сфера. На официална церемония, Агенцията за социално подпомагане отбеляза Световния ден на социалната работа, на която връчи награди на най-изявените социални работници от своите териториални структури.

От област Разград, г-жа Росица Калинова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Кубрат бе отличена за своя професионализъм и цялостен принос към социалната работа в община Кубрат, за доказани лидерски умения, неуморната работа в подкрепа на хората в нужда, както и за утвърждаването на професията Социален работник. Росица Калинова работи в системата на социални грижи от юни 1993 г., като ръководител на новосъздадения Общински център за социални грижи, който по-късно е преименуван в Общинска служба за социално подпомагане, а от 2003 г. е директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Кубрат. През целия си професионален път съумява да поддържа добри и коректни взаимоотношения с местната власт, което  я прави успешен ръководител вече повече от 30 години. След присъединяване на ДСП – Завет в структурата на ДСП – Кубрат през 2006 г., госпожа Калинова бързо създава необходимата организация на работа в дирекцията на територията на две общини – Кубрат и Завет. Изключително организирана и комуникативна, с чувство за отговорност и съпричастност към опита на другите тя изисква от екипа си висок професионализъм и отдаденост към каузата на социалния работник.

На церемонията бяха отличени и екипите от социални работници на Дирекциите „Социално подпомагане“, които участваха активно в подкрепата на лица и семейства пострадали от бедствия през 2023г. Г-жа Татяна Костова – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград получи специална награда в знак на признателност към служителите от Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих, за тежката работа на терен в с. Лъвино, общ. Исперих, където на 04.11.2023г. при разразилата се ураганна буря пострадаха повече от 200 домакинства. Екипът от  17 социални работници се отзова в първите часове след бедствието и заедно с полиция, пожарни служби, общинските служители и представители на другите институции участва в обхода при описване на щетите, подкрепяйки пострадалите.

          Награди като най-близки партньори в социалната работа бяха връчени на Национално сдружение на общините в България (НСОРБ), БЧК, УНИЦЕФ България, МВР и др.

Изпълнителния директор на АСП, д-р Надя Танева пожела на колегите си да са все така всеотдайни, да се чувстват щастливи и удовлетворени от постигнатите успехи, защото са избрали професия, отдадена на другите, да се развиват и да продължават да носят тази кауза в сърцата си, създавайки увереност и сигурност у всеки човек.

На церемонията приветствие произнесе и министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Тя отбеляза, че издигането на авторитета на социалните работници е сред основните приоритети на социалното министерство.

          Работата на социалния работник е не само професия. Тя изисква човек да има голямо сърце, благородство, съчувствие и търпение в това да подкрепя хората в нужда, да проявява креативност, търсейки верния път за разрешаване на проблемите.

Използвам възможността да поздравя всички социални работници в Дирекциите социално подпомагане в област Разград, както и социалните работници работещи в социалните услуги, които ежедневно се грижат за благосъстоянието на деца и лица изпаднали в трудна ситуация, пожелавайки им здраве, сили и надежда в доброто!

Благодаря на всички наши партньори, с които ежедневно работим помагайки на хората – полиция, общински служители, здравни работници, рехабилитатори, учители и всички добри хора подкрепящи ежедневната ни работа.

  Най-голямата награда за социалните работници винаги е признателността на нуждаещите се от подкрепа хора и семейства.