Отбелязваме 25 години от създаването на Областните администрации във вида, в който са днес. Ще припомним някои интересни исторически факти, за териториалното деление в нашия регион, много преди този период. На 26 август 1987 г. жителите на близо 200-хилядния тогава Русе се събуждат жители на Разградска област. Русенци са недоволни, но само след три години ситуацията се обръща. През 1990 г. Разградска област е преименувана на Русенска област, а седалището е преместено в гр. Русе.

Административната карта на България в този си вид съществува до 1998 г., когато правителството на Иван Костов възстановява броя на старите окръзи, вече под името „области”.

На Новото деление с новите граници на административните центрове на областите и общините е утвърдено с Указ №1 на президента от 5.01.1999г., когато е направено настоящото административно и териториално деление и създава 28 области.

Към област Разград са следните седем общини – Разград, Кубрат, Исперих, Лозница, Цар Калоян, Завет и Самуил.

От 1 февруари 1999 започват да функционират Областните администрации. Димитър Мочев е областен управител на област Русе /в която влизаше и Разград/, той остава на този пост до 1 ноември 2000 година.

Петнадесет областни управители са управлявали Областна администрация Разград, заедно с настоящия – Владимир Димитров.

Областна администрация подпомага Областния управител при изпълнението на функциите му по провеждане на държавната политика в областта, координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации и взаимодействието им с местната власт и др.