Днес и утре са последните дни, в които здравноосигурените лица имат право да сменят личния си лекар.

При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран от пациента. Това става по служебен път, а здравноосигуреното лице трябва да впише своите лични данни във формуляра за смяна.
Новоизбраното джипи трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор.

От тази дата пациентът може да ползва здравно обслужване от новия си личен лекар. Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка на пациента.
Здравноосигурените имат възможност да сменят своя личен лекар два пъти годишно – през декември и през юни. По всяко време на годината е възможно да се направи временен избор на лекар, когато това се налага .