В резултат на поредното успешно кандидатстване по европейска програма от г-жа Айтен Кязимова – преподавател по английски език в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ в Разград, училището получи  акредитация „Знак за качество“ по програмата „Европейски корпус за солидарност“, съобщиха от ръководството на учебното заведение. Кандидатурата на ОУ „Иван С. Тургенев“ е одобрена за целия период на инициативата на Европейския съюз, даваща възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.

Сфери и роли на Знака за качество, с който е акредитирано ОУ „Ив. С. Тургенев“ – Разград са доброволчество и стажове, като училището ще е с роля на приемаща и подкрепяща организация на младежки доброволчески екипи от цял свят.

Знакът за качество удостоверява, че дадена организация, участваща в Европейския корпус за солидарност, е в състояние да осигури необходимите рамкови условия за младите хора за участие в дейности за солидарност в съответствие с принципите и целите на Хартата на  Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество е условие за всяка организация, която иска да участва в дейностите на Програма „Европейски корпус за солидарност“, да подготви проект и да кандидатства с него за финансиране по Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Дейностите на Европейския корпус за солидарност подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на Европейската комисия за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора да станат активни граждани, посланици на солидарността и положителните промени за общностите в Европа, вдъхновени от ценностите на ЕС и европейската идентичност.