Ученици от 8а и 8б класове на ПГТС„Христо Смирненски“-Разград посетиха Превантивно информационен център към Общински съвет по наркотични вещества вчера, 22 април.

Инициативата беше на техния класен ръководител Марина Димитрова. Тема на организираното занятие беше „Дизайнерски наркотици и влиянието им върху човешкия организъм“. Като гост в занятието взе участие и прокурор Десимира Недкова от Районна прокуратура-Разград. Тя е и член на Общинския съвет по наркотични вещества.

Десимира Недкова запозна учениците с наказателните мерки, касаещи употребата, разпространението и притежанието на наркотични вещества и техните прекурсори. Прокурор Десимира Недкова сподели много примери от личната практика, които се приеха с голямо внимание и любопитство от страна на учениците.

Срещата е свързана с провеждането на занятията по график в училищата и работата на експертите от ОбСНВ и ПИЦ по превенцията с учениците по Националната стратегия за борба с наркотиците /2020-2024г./