В петък зала №102 в административната сграда на Община Разград се проведе публично състезание на Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград по две обособени позиции: 1. Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Орел, етап 1 – за квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, гр. Разград; 2. Изграждане и възстановяване на зелена среда – южен парк „Орел“, в кв.615, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Прогнозната стойност е 4 573 141.78 без ДДС, а критерият е оптимално съотношение качество/цена.

Комисията, с председател зам.-кметът на Община Разград Галина Георгиева, в първото заседание отвори и разгледа постъпилите в срока до 22.06.2017 г. оферти от осемте участници:„Девня Трейд“ ООД;„Мега инвест холд“ ЕООД;Консорциум „ПСП пътно строителство“ ДЗЗД; „Пътстрой Варна“ ЕООД; ДЗЗД „Абритус Гардън“; Консорциум „Разградски строители“; Консорциум „Обединени разградски строители; „Разград парк 2017“ ДЗЗД.