В Областна администрация Разград се проведе форум по дебатиране между ученици от шест училища от Северна България. Събитието бе организирано от „Асоциация Интегро“ под патронажа на Областния управител на област Разград, който е и председател на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. Ученическият дебат е част от дейностите на Програмата на Асоциация Интегро“ – “Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно образование” и е посветен на Международния ден на ромите.

В началото на събитието Диян Данков – координатор на Програми и проекти в Асоциация Интегро разясни защо се отбелязва Международния ден на ромите и какви послания трябва да отправяме в този ден. С едноминутно мълчание бяха почетени жертвите на Холокоста.

Форумът бе открит от областния управител Драгомир Златев и Хабибе Расим – заместник-кмет на община Разград. Областният управител поздрави участниците в дебатите и ги посъветва да са все така старателни и постоянни в учението, защото образованието е пътят към добра професионална реализация и успех в живота.

В състезанието се включиха отбори по дебати от шест училища от три области: Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих; Средно училище „Трайко Симеонов“, гр. Шумен; Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг; Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“, Никола Козлево; Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица и  Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен.

Младите дебатьори изложиха аргументи „за“ и „против“ по темите: „Българското общество не приема различните“, „Родителите са отговорни за проявеното от децата им насилие“ и „Технологичният прогрес е невъзможен без замърсяване на природата“. Младежите впечатлиха с отлични ораторски умения и критично мислене.

Всички отбори бяха отличени с грамоти, връчени от ръководството на Областна администрация Разград и заместник-кмета Хабибе Расим.

Програмата на „Асоциация Интегро“ се изпълнява от 2006 г. насам, като досега чрез нея са подкрепени над 1 500 младежи, които успешно завършиха средното си образование, а над 400 от тях продължиха да учат във висши учебни заведения в България.

Към настоящия момент Програмата предоставя комплексна подкрепа на ученици в гимназиална степен на обучение от 6 училища, която се изразява в: осигуряване на менторство – индивидуално и групово чрез клубовете по дебати; подкрепа с дрехи и храна за най-уязвимите; социална оценка на подкрепените семейства с цел консултиране и насочване.

Програмата поставя особен акцент над менторството, което включва два компонента – индивидуално и групово, чрез клубовете по „Дебати“. Основната цел на тази дейност е учениците да практикуват своите знания и да подобрят социалните си умения. Освен това, се очаква да има подобрение в критичното мислене по злободневни въпроси, свързани с тяхната възраст.

Областна администрация Разград и „Асоциация Интегро“ благодарят на ръководството на ПФК „Лудогорец 1945“ за предоставената възможност участниците във форума да посетят и разгледат тренировъчната база „Гнездо на орлите“. Младите хора бяха изключително впечатлени от гостоприемството и видяното в модерния комплекс.