Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри работна среща, организирана в Разград от Басейнова дирекция „Дунавски район“-Плевен във връзка с приоритизиране на участъците и остойностяване на проекти за изпълнение на дейности по почистване на речните легла, вменени като задължение на областните управители, съобщиха от пресцентъра на областна управа. В дискусията участваха областни управители или техни представители от областите: Русе, Добрич, Силистра, Търговище, Шумен и Разград. Срещата ръководи директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ инж. Петър Димитров.

Определянето на приоритетни участъци е във връзка с писмо на Министерството на околната среда и водите, съгласно което почистването ще се извърши през 2019 г., но за пръв път на Областните администрации през настоящата година ще бъде отпуснато от Междуведомствената комисия към Министерски съвет финансиране за извършване на проектирането на тези дейности, включващо и количествено-стойностни сметки за необходимите средства. Срокът за определяне на приоритетни участъци е 31 август.

Експерти от Басейнова дирекция представиха предложения за приоритетни участъци за шестте административни области, които са установявани при последните проверки на Междуведомствените комисии по места, представителите на Областните администрации обаче обявиха, че имат още обекти, чието почистване е необходимо да бъде извършено в спешен порядък. Участниците в срещата се уточниха до 31 август да изпратят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ списъци с участъците за почистване. За област Разград те са четири:  участък с дължина 3100 м. на река Топчийска от края на регулацията на с Побит камък до началото на регулацията на село Топчии; участък от река Сазлъка от регулацията на село Голяма вода до 600 м. в посока язовир „Кара Михал“; река Крапинец – от моста на път Завет – Исперих към помпената станция на ВиК-Исперих; участък от Кованлъшко дере от отводняващия канал на яз. „Пчелина 2“ до вливането му в река Бели Лом.

На срещата областните управители обсъдиха и необходимостта от цялостен подход от страна на една, а не няколко институции, при провеждане на превантивна политика по отношение на водните басейни в България.