Експерти от ОП“Паркстрой“ и от отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград започнаха обследване на дърветата в парка и по-големите улици в Разград. То се извършва с резистограф – уред за установяване плътността на растителните видове, с него се откриват гнилостни процеси, които водят до образуване на хралупи, както и наличие на гъбични процеси. Състоянието на дървото се установява с пробиване на дървесните пластове с игла 2 мм в диаметър 50 см., без растението да се уврежда. Установените параметри се виждат на диаграма на дисплея на резистографа – ниската права линия е знак за болестно състояние. Резултатите се принтират, което позволява и проследяване на състоянието на дърветата в продължителен период.

Обследването започна от основната алея на Градския парк. Още сред първите замерени дървета бяха установени няколко, в чиято вътрешност има образувани хралупи и гнилостни процеси и са опасни за преминаващите граждани, особено по време на бури и силен вятър. На всяко от прегледаните дървета се поставя маркер – на здравите той е с описание на датата и основните данни от обследването, а на болните дървета – с надпис „за премахване“.  При някои от дърветата ще бъдат отстранени само отделни клони, при които са установени болестни състояния.

Където има възможност, на мястото на премахнатите дървета или на друго място, ще бъдат засадени нови фиданки, на определени участъци в парка обаче, където в съседство има големи здрави дървета и те хвърлят сянка, няма да има възможност растителността да се възстанови в същия или подобен вид.

След огледа на дърветата в Градския парк обследването с резистографа продължава по ул. „Паркова“, после по бул. „България“, ул. „Хаджи Димитър“, „Княз Борис“ и „Св. Климент“. Намерението е до края на месец август да бъдат прегледани дърветата по по-големите и оживени улици в града, където и най-често при силен вятър се чупят клони и дървета и се създава опасност за преминаващите хора и превозни средства.