Вече е ясна набирателната сметка в подкрепа на читалището в град Кубрат. Дарителите и всеки, който иска да помогне за възстановяване на Детския отдел към читалищната библиотека може да го направи чрез финансова подкрепа. Титулярът е НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“. Валутата може да се превежда по следния начиин:
Сметка: 02/0000000029310381
BGN
BG38STSA93000029310381
BIC STSABGSF

Припомняме, че вследствие на пожар на 7-ми септември т.г., при късо съединение в едно от осветителните тела, изгоря напълно детската читалня към градската библиотека.

Към настоящия момент библиотеката е готова да приема книги, но е препоръчително те да са нови или в добър вид. При многократно дублиране на книги те ще бъдат предоставяни към други библиотеки в града и населените места на общината.

Скоро предстои да бъде изготвен и график за доброволците при разчистването на щетите от инцидента. По всяка вероятност той ще е съобразен с ангажиментите на хората и ще се извършва през почивните дни.

Сред първите дарители на книги след пожара в Кубрат бе екип от Българската национална телевизия.