Вчера на заседание на Областният координационен съвет за управление на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017 година бяха представени резултатите от проведеното проучване на нивата на радон в сгради на територията на област Разград.

В 101 жилищни сгради и 91 детски градини в Разградска област са измерени нивата на инертния радиоактивен газ радон, съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Разград д-р Ася Генева. Като инертен газ той се движи свободно, прониква през пукнатини в основата и канализацията в сградите. Чрез вдишване той прониква в белите дробове, а вече е доказано, че радонът е втората причина за поява на рак на белия дроб след тютюнопушенето.

Подробности за изследването представи областният координатор на програмата Румен Петров. Според изнесените данни най-високи нива на радон са констатирани в жилищни сгради в общините Кубрат, Лозница и Разград, където са дадени и предписания за справяне с проблема.

Важно е да се знае, че редовното проветряване на жилището рязко снижава концентрацията на радон вътре. Отварянето на прозорци и врати няколко пъти на ден гарантира среда, свободна от опасен радон.