Темата „Децата и компютрите. Опасностите в интернет и социалните мрежи. Защита на личните данни в интернет пространството“ представи пред ученици от 9 „в“ клас на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ районният съдия Доротея Иванова.

          В началото на учебния час, като въведение в света на правото, съдия Иванова обясни, че днес страната ни има своя Конституция, кодекси, закони и подзаконови нормативни актове, но са ратифицирани и редица международни правни актове като конвенции, пактове, регламенти и директиви. Магистратът разясни на средношколците и кои са основните клонове на действащото право.

          В дискусия с младите хора бяха откроени основните опасности в дигиталното пространство, които ги заплашват, тъй като често от невинна детска възраст „сърфират“ в социалните мрежи. Като сериозни заплахи бяха откроени кражбата на лични данни, онлайн измамите, фишинг атаките и детската порнография.

          Разискван бе и актуалния от последните дни казус с получените многобройни имейли с бомбени заплахи в учебни заведения в София, Плевен, Варна, Пловдив и Бургас. Съдия Иванова им обясни, че в специализирания отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП – МВР работят изключително добри IT специалисти, които разследват различни компютърни престъпления.

          Учениците проявиха любопитство колко време се пазят делата и бюлетините за съдимост в съдилищата; носят ли наказателна отговорност и могат ли да им бъдат налагани наказания „лишаване от свобода“ докато са непълнолетни.

          Реализираната днес среща е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.