Окръжният съд в Разград обяви конкурс за есе на тема „Моята граница” , съобщиха от институцията. Инициативата е по повод Деня на Конституцията, юристите и съдебните служители, който се отбелязва на 16 април. Целта е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Творческата надпревара е насочена към учениците от 8-ми до 12-ти клас от учебните заведения на територията на Разградска област, като участието е анонимно.

Всеки, който желае да се включи в конкурса трябва да постави в отделен, запечатан плик лист с информация за себе си – име, презиме, фамилия; адрес; пълно наименование на училището, в което учи, клас; телефон за връзка, електронна поща. Пликът с данните и координатите трябва да бъде запечатан и поставен в по-големия плик с есето.

Творбите се подават лично или по пощата от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр.Разград, пл.”Независимост” № 1, Окръжен съд Разград, стая № 217, до Теодора Маринова, отдел „Човешки ресурси”. Крайният срок за получаване на конкурсните работи е 31 март.

Според регламента есетата трябва да са в обем до три печатни страници, формат А4, а критериите по които ще бъдат оценявани са демонстриране на познания по темата; теза, съответстваща на формулираната тема; оригиналност и творчески подход; недвусмислено изразяване на лична позиция; удачно подбрани аргументи; използване на подходящи езикови средства за постигане на убедителност и въздействие и не на последно място – спазване на езиковите норми.

Победителите ще бъдат определени от тричленно жури и ще получат тематични награди. Отличените ученици ще имат възможност да прочетат своите есета на церемонията по награждаването, която ще се състои в Окръжен съд – Разград в Деня на отворените врати на институцията – 10 април, от 11.00 часа.

Повече информация относно конкурса всеки може да получи на телефони 084/66-11-84 и 0877 45 50 06.