По обвинителния акт на Окръжната прокуратура в Разград на 8 юни 2016 год. пред съда ще бъде изправена Десислава Тр., която е обвинена в престъпление по служба при условията на продължавано престъпление, представляващо особено тежък случай – деяние по член 282, ал. 3, във връзка с ал. 2, във връзка с ал. 1, и в противозаконно обсебване на парични средства, платени от водачи на МПС, за издаване на удостоверения за превоз на опасни товари – по член 206, ал. 1 във връзка с член 26, ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от пресслужбата на Апелативна прокуратура Варна.
Подсъдимата – 38-годишната Десислава Тр., работела в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ като старши специалист – инспектор в областния отдел „Контролна дейност – Държавна автомобилна инспекция“ в Разград. Вътрешноведомствена проверка установила, че липсват документи и разписки за внесени суми за издаване на карти за квалификация, карти за дигитален тахограф и карти на водачи, които превозват опасни товари /ADR/. В задълженията на подсъдимата влизало приемане на заявления за тези документи, които задължително се придружавали от вносни бележки за платени такси по банков път. Оригиналното заявление се предавало на фирма „Трюб Демакс“ АД, тъй като дружеството изработвало картите, а другото оставало в ДАИ – Разград, заедно с оригиналните платежни документи.
В периода 1 януари до 31 август 2013 г. с цел да набави за себе си имотна облага поради семейни проблеми Десислава Тр. нарушила служебните си задължения, с което причинила значителни вредни последици на стойност 49 110 лева, от които 44 256 лева щети за частното акционерно дружество „Трюб Демакс“ и 4854 лева за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като случаят е особено тежък. Това престъпление се наказва с лишаване от свобода от три до десет години, като съдът може да постанови и лишаване от право подсъдимата да заема определени длъжности, ако бъде призната за виновна.
Десислава Тр. ще отговаря и за противозаконно обсебване на 305 лева, извършено също при условията на продължавано престъпление в периода 1 януари до 23 октомври 2013 год. Сумата представлява взети на ръка такси за издаване на документи на водачи на МПС без право, които тя не внесла по банковата сметка на автомобилната инспекция и частното дружество.
В хода на досъдебното производство срещу Десислава Тр. са разпитани 452 свидетели, които са разкрили, че таксите за издаване на необходимите им документи като водачи на МПС са плащали на ръка на подсъдимата с обещанието тя да внесе сумите по банкова сметка. Платените на ръка такси обаче тя задържала за себе си, но придвижвала заявленията за издаване на съответните карти, като се възползвала от обстоятелството, че оригиналните платежни документи оставали в автомобилната инспекция. С извършените от Десислава Тр. деяния, при които е действала с престъпна упоритост и дори когато е била в болнични, освен финансови щети, са накърнени доверието и авторитетът на Държавната автомобилна инспекция. До приключване на досъдебното производство подсъдимата не е възстановила сумите нито на частното дружество, нито на автомобилната инспекция, въпреки че признава вината си.
Илка Катрева