По повод Деня на Конституцията, Окръжен съд – Разград обяви конкурс за есе на тема: „Правото – справедливост и отговорност“
Целта на конкурса е популяризирането дейността на съда, с цел повишаване правната култура на учениците и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.
В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Участието в конкурса е анонимно. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен запечатан плик лист с информация за себе си: име, презиме, фамилия; адрес; името на училището, в което учи; класа; телефон за връзка, адрес на електронна поща.
Подробни изисквания към формата и съдържанието на есето може да намерите на: www.razgrad.court-bg.org.

Творбите се изпращат по пощата на адрес: Окръжен съд Разград, пл.”Независимост” №1 или на място в Окръжен съд Разград. Срок за получаване – 15.04.2015 г.
Всички участници в конкурса, който се провежда по проект на Висшия съдебен съвет „Ден на отворените врати“ ще бъдат поканени на церемонията по награждаването на 23.04.2015 г. от 15.00 ч. в Окръжен съд Разград.